Architecturale visievorming

Tot 1 maart 2013 liep de algemene offerte aanvraag met bekendmaking voor de aanstelling van een architect voor de uitwerking van ons masterplan. Kandidaat-inschrijvers kregen op woensdag 6 februari 2013 een toelichting bij het masterplan. Op voordracht van een multidisciplinaire gunningscommissie heeft de raad van bestuur van het WFIV de opdracht toegewezen aan het “Antwerps Architecten Atelier – AAA’, dat in de komende 5 jaren zal ondersteunen in de uitwerking van diverse deelprojecten van het POV-masterplan, waarvan in eerste instantie:

  • het simulatiehuis (blok E)
  • een architecturale visievorming voor de renovatie en uitbouw van de (opleidings)basisinfrastructuur op het POV

Hiervoor werd binnen het POV een begeleidende stuurgroep opgericht, die moet zorgen voor de draagvlakvorming en inhoudelijke/functionele sturing van deze visievorming. Sinds mei 2013 is deze stuurgroep actief.

Op 26 juni 2013 werd deze visievorming goedgekeurd door de raad van bestuur van het WFIV. In de komende weken wordt de visievorming omtrent de “technieken” (verwarming, verlichtingen, …) verder verfijnd.

Suggesties hieromtrent kunnen altijd worden doorgegeven aan wfiv@campuspov.be .

Meer weten over het architectenbureau AAA bvba ? http://www.architectenatelier.be/#/nl/over