Samenwerking met derden

Bouw van een politiekantoor op het POV

Met het gemeentebestuur van Zedelgem werd een principieel akkoord bereikt om op het POV een politiekantoor te bouwen op de plaats waar op het heden nog de voormalige Bemilcom-toren staat. Deze toren werd in 2018 afgebroken. Een ondererfpachtovereenkomst werd ondertekend voor het betrokken perceel.

Haalbaarheidsonderzoek van een centrale dispatching voor de brandweer

Samen met de 4 hulpverleningszones Zone 1, Midwest, Fluvia en Westhoek heeft het WFIV een haalbaarheidsonderzoek uitgeschreven betreffende een centrale dispatching voor de brandweer. De studie werd in 2018 afgerond. De adviezen worden verder behandeld door de betrokken zones.