Partners

  • WFIV vzw, de faciliterende vzw die onder meer instaat voor het beheer van de infrastructuur.
  • BWV vzw, IMDH vzw, WOBRA vzw en WPS vzw, stichtende leden van het WFIV en hoofdpartners in het POV.
  • Provinciebestuur West-Vlaanderen, dat als structurele partner instaat voor de ter gratis beschikkingstelling van de kazernesite, de aankoop van uitbreidingsgronden en de volwaardige renovatie van de site.
  • VLM, waarmee binnen een landinrichtingsproject zal gezorgd worden voor een duurzame en landschappelijke inpassing van de ganse campus POV.