Aanleg wadi gestart

Om de waterbuffering op het POV te optimaliseren wordt sinds gisteren een wadi gegraven achter de oefenplaat en vuurhal van de brandweerschool.

 

IMG_3357

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Aanleg wadi gestart

Opstart aanleg nieuwe parking Campus POV

Vandaag vond de eerste werfvergadering plaats voor de aanleg van de nieuwe POV-parking.

Deze parking wordt aangelegd met steun van de Provincie West-Vlaanderen, Agentschap Natuur en Bos, de Vlaamse Landmaatschappij en de Gemeente Zedelgem.

De parking dient zowel voor de POV-cursisten als voor bezoekers aan Vloethemveld.

De werken zullen nog dit jaar starten.

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Opstart aanleg nieuwe parking Campus POV

Blijf je ons volgen ?

Beste volger van onze blog,

Morgen, 25 mei 2018, treedt de nieuwe Europese wetgeving rond gegevensbescherming in werking (GDPR – General Data Protection Regulation) en ook het POV heeft zich georganiseerd om hier aan te voldoen.

eb7dc054f210239bb5ad141bd37ac7d5f06751f2

Met uw toestemming willen we u ook na 25 mei verder op de hoogte brengen over de uitvoering en verdere evoluties in de uitvoering van ons masterplan POV.

Indien u niet langer de nieuwsbrief wenst te ontvangen, kan u zich – zoals ook eerder al het geval was – uitschrijven via de link in de rechter banner.

Voor deze nieuwsbrief houden wij enkel uw email-adres bij. Dit adres wordt niet doorgegeven aan derden en wordt enkel gebruikt voor deze nieuwsbrief.

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Blijf je ons volgen ?

Archeologisch vooronderzoek

Naar aanleiding van de komende infrastructuurwerken op het POV – aanleg nieuwe parking en uitbreiding oefeninfrastructuur voor de brandweerschool – wordt er momenteel op de betrokken percelen archeologisch vooronderzoek uitgevoerd.

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Archeologisch vooronderzoek

Nieuwe POV-parking

Samen met en met de financiële steun van Agentschap Natuur en Bos, de VLM, de Provincie en de gemeente Zedelgem ontwerpt ons architectenbureau momenteel een 2de POV-parking, met een verkeersveilige oversteek voor de bezoekers van Vloethemveld die de parking ook kunnen gebruiken. Realisatie : najaar 2018. #gifmosjette

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Nieuwe POV-parking

Wandelverbinding tussen parkings POV-Vloethem en de centrale ingang

Zoals uitgetekend in het masterplan zijn de werken gestart voor de aanleg van de wandelpaden (langs de blokken A en B), die een vlotte en veilige verbinding moeten voorzien tussen enerzijds de parkings van het POV en Vloethem, en anderzijds de centrale ingang van het POV (met toegangscontrole).

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Wandelverbinding tussen parkings POV-Vloethem en de centrale ingang

Open Campus Dag – POV – 25 juni 2017

Op zondag 25 juni 2017 houdt het Provinciaal Opleidingscentrum voor Veiligheidsdiensten een opencampusdag. Op deze dag kan u een kijkje nemen op de campus.

Er zijn diverse voertuigen van verschillende disciplines te bezichtigen (politiecombi, flitsauto, mug-heli,…), een rondleiding in de vuurhal van de brandweerschool en het simulatiehuis van de politieschool en u kan genieten van de diverse demonstraties (politiehonden, multidiscliplinaire oefening,…) en standen (opleiding, rekrutering, sporenonderzoek,…).
Er zullen demo’s zijn van de politie, brandweer en hulpverlening. Eveneens kunt u informatie krijgen over de aanwervingsprocedures van de verschillende veiligheidsdiensten: politie, brandweer en ook redder aan zee.

De mogelijkheid wordt eveneens geboden om doorlopend iets te eten en te drinken op de site. De opbrengst hiervan wordt geschonken aan de MugHeli.
Het aantal inschrijvingen is gelimiteerd tot 1.500 bezoekers. Tijdig inschrijven is dus de boodschap.
Iedere bezoeker is verplicht om zich op voorhand in te schrijven. Niet ingeschreven is geen toegang!

Boek uw ticket nu via http://www.campuspov.be

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Open Campus Dag – POV – 25 juni 2017

Aanplanting van 190 zomereiken

Tot sinds enkele jaren stonden langs de Diksmuidse Heirweg en rond het uitbreidingsgebied van het Provinciaal Opleidingscentrum voor Veiligheidsdiensten (POV) een groot aantal populieren. 


Deze waren naar schatting al 60 jaar oud, wat betekende dat ze kaprijp waren en omwille van veiligheidsredenen dienden gekapt te worden. Zoals opgenomen in het landinrichtingsproject “Moubeek-Vloethemveld”, werd een heraanplanting voorzien met streekeigen hoogstambomen, zijnde zomereiken. Circa 190 zomereiken worden momenteel geplant. Niet alleen rond het POV worden zomereiken geplant. Ook langs de achterste perceelgrens wordt de oorspronkelijke dreef met dubbele bomenrij heraangeplant, evenals een nieuwe dreef dwars door het opleidingsgebied, waardoor een groenelement uit Vloethem (zijnde de toegangsweg naar de Vloethem-parking) wordt doorgetrokken in het terrein. Deze aanplanting wordt gerealiseerd door en met de financiële steun van de Provincie West-Vlaanderen. 

Zowel de Provincie West-Vlaanderen als het POV engageren zich om het opleidingscentrum (voormalige militaire kazerne) zo veel als mogelijk landschappelijk in te bedden in de omgeving. Bij iedere infrastructuurproject op het POV, wordt maximaal rekening gehouden met het landschappelijke beeldkwaliteitsplan zoals opgenomen in het landinrichtingsproject. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor het oefenplein voor het simulatiegebouw van de veiligheidsschool en de geplande nieuwe parking op het POV.

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Aanplanting van 190 zomereiken

Tijdelijke wijziging in toegang POV

We werken op het POV aan een nieuwe toegang(scontrole) – de centrale toegang (witte poort) is tijdens de werken tijdelijk afgesloten – toegang via de parking (groene poort)

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Tijdelijke wijziging in toegang POV

Centraal opleidingsgebouw nadert voltooiing

Dit centraal opleidingsgebouw zal – dankzij de steun van de Provincie West-Vlaanderen – plaats bieden aan verschillende leslokalen, aula, refter, computerlokaal, burelen opleidingskader, …

De nieuwbouw en renovatie van blokken C en D, die hiervoor nodig zijn, gaan in de laatste rechte lijn, met de volgende werken :

Opbouw centrale inkompui

Centrale ingang (gelijkvloers) geeft doorgang tot nieuwbouw

Met refter (gelijkvloers)

en verzamelruimte (gelijkvloers)

Centrale hal op verdiep 1

Aula op verdiep 1 in opbouw

Zicht op aula (links) en leslokalen (rechts)

Afwerking technieken

Vloeren : ettelijke m²

Renovatie dakoversteken

Maar ook nieuwe afrastering. Nieuwe poort met toegangscontrole volgt !

Daarnaast wordt de renovatie van de nutsvoorzieningen op de site afgerond.

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Centraal opleidingsgebouw nadert voltooiing