Landschappelijke inkleding van het POV

Tot sinds enkele jaren stonden langs de Diksmuidse Heirweg en rond het uitbreidingsgebied van het Provinciaal Opleidingscentrum voor Veiligheidsdiensten (POV) een groot aantal populieren.

Deze diashow vereist JavaScript.

Deze waren naar schatting al 60 jaar oud, wat betekende dat ze kaprijp waren en omwille van veiligheidsredenen dienden gekapt te worden. Zoals opgenomen in het landinrichtingsproject “Moubeek-Vloethemveld”, werd een heraanplanting voorzien met streekeigen hoogstambomen, zijnde zomereiken. Circa 190 zomereiken werden in maart 2017 geplant. Niet alleen rond het POV worden zomereiken geplant. Ook langs de achterste perceelgrens wordt de oorspronkelijke dreef met dubbele bomenrij heraangeplant, evenals een nieuwe dreef dwars door het opleidingsgebied, waardoor een groenelement uit Vloethem (zijnde de toegangsweg naar de Vloethem-parking) wordt doorgetrokken in het terrein. Deze aanplanting wordt gerealiseerd door en met de financiële steun van de Provincie West-Vlaanderen.

Zowel de Provincie West-Vlaanderen als het POV engageren zich om het opleidingscentrum (voormalige militaire kazerne) zo veel als mogelijk landschappelijk in te bedden in de omgeving. Bij iedere infrastructuurproject op het POV, wordt maximaal rekening gehouden met het landschappelijke beeldkwaliteitsplan zoals opgenomen in het landinrichtingsproject. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor het oefenplein voor het simulatiegebouw van de veiligheidsschool en de geplande nieuwe parking op het POV.