Hoofdgebouw (blokken C-D-tussenblok)

Op de raad van bestuur WFIV van 26 juni 2013 werd de vernieuwde visie op de realisatie van het masterplan POV goedgekeurd.

In deze visie kunnen de cursisten, docenten, bezoekers, … via de ‘witte’ poort centraal de campus betreden, met een directe link naar het POV-onthaal dat zich centraal in blok C bevindt.

Deze blok C werd ondertussen samen met blok D volledig gerenoveerd tot ruimten voor grote en kleine leslokalen, computerlokalen, polyvalente ruimten, vergaderruimte, voldoende sanitair, ruimte voor zelfstandige leeropdrachten, , refter, auditorium voor 126 personen, burelen POV-personeel, …. Hiervoor werd tussen de bestaande blokken C en D een nieuwe tusseninfrastructuur voorzien.

Timing: 2015-2017 (voltooid)

Alvorens deze werken konden aanvangen, werd blok G aangepast om aldaar de lessen te kunnen voorzetten tijdens de globale verbouwingswerken.

Deze diashow vereist JavaScript.